تامین بسته های کیف و نوشت افزار برای دانش آموزان نیازمند

  • مبلغ هدف گذاری شده: 18,000,000 ریال

  • تا اتمام کمپین: زمان باقی مانده

  • مبلغ تجمیع شده: 19,110,000 ریال

توسط تیم اجتماعی خیرانت | از گروه مرجع سایت خیرانت

یک سر رسید، یک آینده

300%

جمع آوری سررسید های دست نخورده وسالم برای دانش آموزان دبیرستان

  • مبلغ هدف گذاری شده:20,000,000 ریال

  • تا اتمام کمپین: کمپین به پایان رسیده است

  • مبلغ تجمیع شده: 53,670,000 ریال

توسط تیم اجتماعی خیرانت | از گروه مرجع سایت خیرانت

حمایت شد ;)

دومین پویش صد برگ

  • مبلغ هدف گذاری شده: 150,000,000 ریال

  • تا اتمام کمپین: