پویش ملی صد برگ

100%

صد برگ، هر نفر یک برگ

  • مبلغ هدف گذاری شده:200,000,000 ریال

  • تا اتمام کمپین: کمپین به پایان رسیده است

  • مبلغ تجمیع شده: 207,380,000 ریال

توسط کامبیز دیرباز | از گروه مرجع هنرمندان

حمایت شد ;)

حمایت از کارآفرینی هنرمند روستایی در بلوچستان

0%

ساخت کارگاه کوچک سفالگری برای بانو سکینه؛ هنرمند بلوچستانی

  • مبلغ هدف گذاری شده:40,000,000 ریال