آیا تا به حال دیده اید که یک کار خیلی خوب و ضروری به دلیل کمبود مالی انجام نشده و روی زمین مانده باشد؟ احتمالا با دیدن این وضعیت زیر لب گفته اید: «حیف شد!»

یک سوال دیگر: اطرافیان شما چقدر برای شما مهم اند؟ اگر شما به دیگران هم اهمیت می دهید، حتما با خیرانت سر و کار خواهید داشت!

خیرانت محلی است برای انجام کار خیر به روش اینترنتی. خیرانت می خواهد جایی باشد که در آن بتوان پول مورد نیاز برای انجام هر کار نیکی را فراهم کرد.

خیرانت به شما نشان می دهد که چه افرادی نیاز به تامین سرمایه دارند، چه میزان نیاز دارند، برای چه کاری نیاز دارند، و قرار است بعد از گردآوری کامل این مبلغ، چگونه مشکل مخاطب حل شود. و آنوقت این شما هستید که بر حسب تمایل از هر یک از نیازهای مطرح شده حمایت می کنید و با این کار، گرهی از مشکلی می گشایید. وقتی این اتفاق افتاد، آرزوی خیرانت هم برآورده شده است؛ شما به شبکه ای از هم وطنان متصل شده اید که همگی در رفع یک نیاز، همدل شده اند و آنوقت از این قطرات کوچک، یک موج بزرگ و قدرتمند ایجاد شده است.

طبیعی است که هر کس می خواهد بداند که آیا نیاز مطرح شده واقعی است و آیا این کمک واقعا به دست مخاطب می رسد؟ متخصصین خیرانت پاسخ های خوبی برای این گونه سوالات دارند. خیرانت اشخاص حقیقی یا حقوقی معتبر را تحت عنوان «اشخاص مرجع» شناسایی می کند و از طریق این افراد، نیازها را دریافت کرده و در جهت تامین مالی آن ها تلاش می نماید. بنابراین این نیازها توسط اشخاص مرجع پیشنهاد و تایید می شوند. علاوه بر این، کل فرایندی که از واریز وجوه شما تا رسیدن آن به دست اشخاص مرجع وجود دارد شفاف خواهد بود. خیرانت با اطلاع رسانی و تهیه گزارش و حتی الامکان فیلم و عکس، تلاش دارد تغییری که در نتیجه عمل خود ایجاد کرده اید را ببینید. پس شما می توانید به خیرانت اعتماد کنید؛ از نیازهایی که مطرح کرده حمایت کنید و در مقابل از او انتظار شفافیت و صداقت داشته باشید. مطمئن باشید که خیرانت امین شما است و انتظاراتتان را برآورده می کند. ما ارزش اعتماد شما را می دانیم و به هیچ قیمتی حاضر نیستیم آن را از دست بدهیم.

اگر نکته ای به ذهنتان می رسد یا سوالی یا پیشنهادی دارید، حتما با خیرانت در میان بگذارید. منتظریم...