تهیه دستگاه خمیرگیربرای پخت نان

تهیه دستگاه خمیرگیر پخت نان برای امرار معاش خانواده ای نیازمند

  • مبلغ هدف گذاری شده: 10,000,000 ریال

  • تاریخ شروع: 1396/6/6 |
    تاریخ پایان: 1397/5/10

  • مبلغ تجمیع شده: 8,632,000 ریال

  • تعداد حامیان: 38 نفر

توسط کانون المهدی (عج) همدان | از گروه مرجع اجتماعی فرهنگی

تهیه دستگاه خمیرگیربرای پخت نان

جهیزیه

سوالات خود را بپرسید!