حمایت از کارآفرینی هنرمند روستایی در بلوچستان

ساخت کارگاه کوچک سفالگری برای بانو سکینه؛ هنرمند بلوچستانی

  • مبلغ هدف گذاری شده: 40,000,000 ریال

  • تاریخ شروع: 1396/6/6 |
    تاریخ پایان: 1397/6/1

  • مبلغ تجمیع شده: 7,170,000 ریال

  • تعداد حامیان: 22 نفر

توسط اندیشگاه توسعه منطقه ای | از گروه مرجع کارآفرینی روستایی

حمایت از کارآفرینی هنرمند روستایی در بلوچستان

جهیزیه

سوالات خود را بپرسید!