حمایت از آموزش در منطقه روستایی پشت کوه دوم

تامین مالی تشکیل کتابخانۀ روستایی- منطقه پشت کوه دوم (فریدونشهر)

  • مبلغ هدف گذاری شده: 7,000,000 ریال

  • تاریخ شروع: 1396/7/3 |
    تاریخ پایان: 1397/1/1

  • مبلغ تجمیع شده: 30,846,000 ریال

  • تعداد حامیان: 68 نفر

توسط انجمن خوشه | از گروه مرجع اجتماعی و فرهنگی

حمایت از آموزش در منطقه روستایی پشت کوه دوم

جهیزیه

سوالات خود را بپرسید!