سهم من از ماه خدا

جمع آوری کمک های نقدی شما برای خرید بسته های مایحتاج خانوار

  • مبلغ هدف گذاری شده: 25,000,000 ریال

  • تاریخ شروع: 1397/2/28 |
    تاریخ پایان: 1397/3/25

  • مبلغ تجمیع شده: 24,500,000 ریال

  • تعداد حامیان: 23 نفر

توسط کانون فرهنگی خیریه دانشگاه علامه طباطبایی | از گروه مرجع مذهبی