یک سر رسید، یک آینده

جمع آوری سررسید های دست نخورده وسالم برای دانش آموزان دبیرستان

  • مبلغ هدف گذاری شده: 20,000,000 ریال

  • تاریخ شروع: 1397/6/20 |
    تاریخ پایان: 1397/10/20

  • مبلغ تجمیع شده: 53,670,000 ریال

  • تعداد حامیان: 6 نفر

توسط تیم اجتماعی خیرانت | از گروه مرجع سایت خیرانت

یک سر رسید، یک آینده

جهیزیه

سوالات خود را بپرسید!