شیوه های مشارکت

شما می توانید به چند طریق با خیرانت همکاری داشته باشید:

  • کمک شما به تامین پروژه ها: از طریق وبسایت یا لینک تلگرامی، می توانید در تامین مالی پروژه های خیر مشارکت کنید. سایر شیوه های پرداخت هم در آینده معرفی خواهند شد.

  • کمک غیرمستقیم شما به تامین پروژه ها: شما می توانید در خصوص خیرانت و پروژه های موجود در آن به دیگران (خانواده، دوستان، همکاران، هم سایه ها و هم محلی ها و ... ) اطلاع رسانی کنید. ساده ترین شیوه آن است که پست های تلگرامی مربوط به پروژه ها را برای دیگران ارسال کنید.

  • معرفی محتواهای خوب خود به خیرانت: اگر فکر می کنید که مطالب شما برای انتشار در شبکه های اجتماعی خیرانت مناسب است، حتما برای ما بفرستید. محتوای شما ممکن است خاطره ای از یک کار خوب، دل نوشته، کاریکلماتور یا موارد دیگر باشد. در صورت مساعد بودن نظر کارشناس محتوای خیرانت، محتوای شما به اسم شما منتشر خواهد شد. از ارائه محتواهای منتشر شده دیگران خودداری کنید.

  • اگر علاقه مند هستید که به طور داوطلبانه با خیرانت همکاری کرده و به توسعه فضای خیر در سطح اجتماعی و فرهنگی جامعه کمک کنید، با خیرانت تماس بگیرید. شما ممکن است یک عکاس، گرافیست، برنامه نویس یا ... باشید و یا هیچ کدام این ها نبوده و فقط حاضرید وقت خود را وقف امور خیر نمایید. منتظر تماس شما هستیم.