خیرانت در کنار مشق احسان

تامین بسته های کیف و نوشت افزار برای دانش آموزان نیازمند

  • مبلغ هدف گذاری شده: 18,000,000ریال

  • تا اتمام کمپین:

  • مبلغ تجمیع شده: 19,110,000ریال

توسط تیم اجتماعی خیرانت | از گروه مرجع سایت خیرانت

خیرانت در کنار مشق احسان

هدف پویش ملی مشق احسان، تامین و توزیع بسته های کیف و نوشت افزار برای دانش آموزان مناطق کم برخوردار است. خیرانت نیز یکی از خیریه هایی است که به این پویش ملی پیوسته است. بنیاد احسان، پذیرفته است دو برابر میزان منابع جمع آوری شده توسط  خیرانت، به آن بیافزاید تا صرف تهیه نوشت افزار ایرانی برای کودکان سرزمینمان شود. 

سوالات خود را بپرسید!