اشخاص مرجع

سایت خیرانت

تیم اجتماعی خیرانت

خیرانت - جاییه برای این که بتونید کارای با پول کم کارای بزرگ کنید.

نمایشگاه ایران نوشت

نمایشگاه ایران نوشت

نمایشگاه ایران نوشت

مذهبی

کانون فرهنگی خیریه دانشگاه علامه طباطبایی

برترین کانون خیریه ی دانشگاهی در کل کشور - انجام فعالیت های خیر خواهانه از جمله کمک به دانشجویان بی بضاعت دانشگاه، کمک به تحصیل دانش آموزان مناطق محروم کشور، تهیه ی بسته های ارزاق برای محرومین، اجرای نشست های هم اندیشی کار خیر.

تحصیل

موسسه ی دست یاری به دشتیاری

موسسه ی دست یاری به دشتیاری در حوزه ی محرومیت زدایی علمی، آموزشی، فرهنگی و فضای آموزشی در منطقه ی دشتیاری سیستان و بلوچستان فعالیت می کند.

فعالیت های فرهنگی اجتماعی

خیریه مهرپیشه فرید

خیریه مهرپیشه فرید در جهت کمک به خانواده های نیازمند رزمندگان، جانبازان و شهدای مدافع حرم فعالیت می کند

اجتماعی و فرهنگی

انجمن خوشه

انجمن خوشه در زمینه توزیع کتاب های انقلابی در سطح کشور فعالیت می کند

اجتماعی فرهنگی

کانون المهدی (عج) همدان

کانون المهدی (عج) همدان در حوزه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی فعالیت می کند

کارآفرینی روستایی

اندیشگاه توسعه منطقه ای

اندیشگاه توسعه منطقه ای در زمینه راه اندازی کسب و کارهای روستایی فعالیت می کند

هنرمندان

کامبیز دیرباز

کامبیز دیرباز،بازیگر